Főoldal | Elérhetőségeink | Köszöntő | Pályázat | Hírek |

Fábiánsebestyén címer

KEOP | TIOP | DAOP | TÁMOP| USZT |

Háziorvosi, fogorvosi és védőnői szolgálat fejlesztése

Tájékoztató

Projekt neve: "Háziorvosi, fogorvosi és védőnői szolgálat fejlesztése Fábiánsebestyénen"
Projekt száma: DAOP-4.1.1/A-09-2010-0026
Projekt leírás:
A projekt céljai:
Hosszú távú cél: Fábiánsebestyénen az egészségügyi alapellátások (háziorvos, fogorvos, védőnői szolgálat) épület és eszköz infrastruktúrájának fejlesztésével a lakosok számára helyben biztosítani a megfelelő színvonalú, költség-hatékonyan működtethető egészségügyi ellátást, a gyógyító munka hatékonyabbá válásával fokozni a prevenciós, egészséges életmódot ösztönző tevékenységek számát, amely egyrészt a lakosság egészségügyi állapotának javulását, másrészt a helyben elérhető magas szintű egészségügyi ellátások által a térség népességmegtartó képességének erősödését eredményezi.
Közvetlen cél: az Önkormányzat tulajdonában lévő háziorvosi, fogorvosi és a védőnői szolgálatnak egyaránt helyt adó épület háziorvosi, fogorvosi rendelőinek, a rendeléshez kapcsolódó egyéb helyiségeknek és a védőnői szolgálat helyiségeinek felújítása, a fejlesztéssel érintett épületrész teljes körű akadálymentesítése, energia hatékony működtetési feltételeinek kialakítása, valamint a magas színvonalú, hatékony egészségügyi alapellátáshoz nélkülözhetetlen és már elavult eszközök cseréjét biztosító orvos technikai gépek, műszerek, védőnői ellátáshoz kapcsolódó, illetve ápolási eszközök beszerzése, a rendelői, várótermi bútorzat cseréje, továbbá az intézményközi informatikai integrációt is lehetővé tevő IT fejlesztés megvalósítása. Cél továbbá az egészséges életmódot támogató programok számának növelése.
Főbb eredmények:A projektben 3 db rendelő, 8 db egyéb helyiség csoport felújítására kerül sor, a felújítással érintett épületrész alapterülete 334 m2. Mindhárom ellátás eszközháttere, bútorzata és informatikai infrastruktúrája megújul, illetve bővül. A komplex fejlesztésnek (mindhárom alapellátás esetében megtörténik az ingatlan, eszköz és IT fejlesztés) köszönhetően növekszik a prevenciós és a gyógyító munka színvonala, üzemeltetési és szakmai hatékonysága.
A projekt keretében végzendő tevékenységek:
Az ellátások helyszínéül szolgáló földszinti épületrész homlokzati nyílászáróit cseréljük. A fűtési hálózatot a hatékony energia felhasználás érdekében át kell építeni. Az elektromos és gyengeáramú hálózat nem felel meg a kor elvárásinak, átépítése szükséges. Ahhoz, hogy az épület a funkciójának megfelelő elvárásokat teljesítse az alaprajzi elrendezését minimálisan át kell alakítani. Ki kell bővíteni a vetkőzők méretét úgy, hogy azt a kerekes székkel közlekedők is használni tudják. Az elhasználódott és szűk belső ajtókat cserélni kell. WC csoportonként a helyiségek egyikét a kerekes székesek által is használhatóvá kell tenni. A teljes körű akadálymentesítés jegyében a padlóburkolatokat át kell építeni úgy, hogy felületük egyenletes, káprázás mentes, vezetősávval ellátott és megfelelően tisztítható legyen. A házi orvosi ellátás esetében bizonyos az életmentéshez, traumás ellátáshoz, újraélesztéshez szükséges eszközök hiányoznak, amelyek a projekt keretében megvásárlunk. Beszerzésre kerülnek olyan eszközök is, amelyek az alapellátáshoz szükségesek és jelenleg nem rendelkezik vele a rendelő (ér-doppler, autokláv, ABPM, koleszterinszint mérő). Emellett lecserélünk több olyan életmentéshez és traumás ellátáshoz (nyakrögzítő), illetve alapellátáshoz (hallásvizsgáló, vércukorszint mérő) szükséges eszközt, kézi műszert, amelyek nagyon leamortizálódtak, korszerűtlenek. A védőnői szolgálat elavult eszközparkja is megújul: kézi műszerek, magzati szívhangvizsgáló, nőgyógyászati vizsgálóasztal cseréje, a szűrővizsgálatokhoz szükséges beszéd és hallásvizsgáló készülék is beszerzésre kerül. A fogorvosi rendelő esetében az alapellátást szolgáló eszközök cseréje szintén megtörténik: kezelőegység, kézi műszerek, rozsdamentes asztal, tálcák. Emellett mindhárom rendelő és váróterem elhasználódott, régi bútorzat is megújításra kerül. Mindhárom ellátás esetében 1 korszerű munkaállomás kerül beszerzésre a szükséges szoftverekkel, ill. a háziorvosi és fogorvosi ellátás esetében 1 multifunkciós, duplex nyomtató. Új számítógépes hálózatot is kiépítünk. A projekt megvalósításához szükséges további tevékenységek: projekt menedzsment (belső és külső), közbeszerzés, a tender tervdokumentáció és árazatlan költségvetés készítése, nyilvánosság biztosítása.
Kedvezményezett megnevezése és elérhetőségei:
Fábiánsebestyén Község Önkormányzata
Címe: 6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2.
Tel.: +36 63 366 555
Fax: +36 63 366 555
Email: polghivfabian@tanet.hu
Közreműködő Szervezet megnevezése és elérhetőségei:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
Címe: 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.
Tel.: +36 1 224 3100
Fax: +36 1 224 3105
Email: vati@vati.hu
Honlap: www.vati.hu
Iránytó hatóság megnevezése és honlapja:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Honlap: www.nfu.hu
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 49 349 224 Ft
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alaptársfinanszírozásával valósul meg.

Az Új széchenyi terv logója
Az Európai Fejlesztési Alap által támogatott projekt logója