Főoldal | Elérhetőségeink | Köszöntő | Pályázat | Hírek |

Fábiánsebestyén címer

KEOP | TIOP | DAOP | TÁMOP| USZT |

Fábiánsebestyén település szennyvíz elvezetési és tisztítási rendszerének kiépítése

Tájékoztató

A projekt neve: Fábiánsebestyén település szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének kiépítése

A projekt száma: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0079

Projekt összköltsége: nettó 743.155.997 Ft

Támogatás mértéke: 84,361065 %
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: nettó 626.934.313 Ft

Közbeszerzési dokumentumtár

A projekt célja és tevékenységei:
Fábiánsebestyén területén a szennyvízcsatorna hálózat kiépítettsége 0%-os. A lakások szikkasztásos szennyvíz aknával ellátottak, a háztartási szennyvíz 93 %-a elszikkad. A beruházás célja a települési szennyvízelvezetés és tisztítás, valamint a szennyvíziszap kezelés és hasznosítás jogszabályi előírásoknak megfelelő biztosítása, ezáltal a környezet terhelés csökkentése.
A beruházás célcsoportja Fábiánsebestyén település belterületének lakossága, illetve a tengelyen történő szennyvíz szállítás révén a külterületi lakosság.

A projekt az alábbi projektelemeket tartalmazza:
- Új szennyvízcsatorna- hálózat építése a település belterületén. (bekötővezeték 7 648 m; gravitációs gerinc vezeték: 13 859,4 m; nyomóvezeték: 1 790,8 m; bekötések tervezett száma: 808)
- Szennyvíztisztító telep építése, kapacitása 255 m3/d.
- TFH szállításához szükséges jármű vásárlása (1 db)

A beruházás aktuális állapota

A közbeszerzési dokumentáció minőségbiztosítását és az eljárás sikeres lefolytatását követően 2013. július 5-én az Önkormányzat szerződést kötött a kivitelezővel, a Bólem Kft.-vel mind a Szennyvíz tisztító telepre, mind a Szennyvízcsatorna-hálózatra. A csatorna-hálózat esetében. az építési munka 2013. őszén kezdődik. 2014. elejére várható az átadás és ezt követően indul el a próbaüzemi időszak.
A telep átadása szintén 2014. első felében várható, viszont itt egy minimum 6 hónapos próbaidőszakkal kell számolni, azaz a telep végleges átadása 2014. decemberében várható, ezt követően lehet megkérni a teljes rendszerre a használatba vételi engedélyét.

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015. 03. 31.

Az Önkormányzat a beruházás ideje alatt Információs Központot működtet, amely az alábbi elérhetőségeken érhető el:
Telefon és fax: 06 63/366-555
E-mail: fabianpalyazat@gmail.com

Kedvezményezett megnevezése és elérhetőségei:
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat
Címe: 6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2.
Tel.: +36 63 366 555
Fax: +36 63 366 555
Email: polghivfabian@tanet.hu
Közreműködő Szervezet megnevezése és elérhetőségei:
Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.
Tel.: (+36) 1 802 4312
Fax: (+36) 1 802 4301
Cím: 1134 Budapest, Váci út. 45., "D" épület, 6. emelet
Postafiók: 1437 Budapest, Pf. 328
Cím: 1134 Budapest, Váci út. 45., "A" épület 6. emelet
Postafiók: 1437 Budapest, Pf. 328
Internet: www.nkek.hu
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Honlap: www.nfu.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Magyarország megújul
A projekt megvalósításával kapcsolatban készült képeket a Galéria menüpont alatt tekintheti meg.

Az Új széchenyi terv logója
Az Európai Fejlesztési Alap által támogatott projekt logója