Főoldal | Elérhetőségeink | Köszöntő | Pályázat | Hírek |

Fábiánsebestyén címer

KEOP | TIOP | DAOP | TÁMOP| USZT |

Ivóvízminőség-javító beruházás Fábiánsebestyénen

Tájékoztató

Projekt neve: "Ivóvízminőség-javító beruházás Fábiánsebestyénen"
Projekt száma: KEOP-1.3.0/09-11-2012-0030
Projekt összköltsége: 128.925.400 Ft
A támogatás mértéke 90 %.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 116.032.860 Ft

Projekt leírás: A projekt céljai:
Az európai uniós és ezzel összhangban a hazai előírásoknak megfelelően a 98/83/EK irányelv és a hatályos 201/2001. (X.25.) Kormány rendeletben meghatározott minőségi követelményeknek való megfelelés, azaz a településen szolgáltatott ivóvíz bór, arzén és az ammónium tartalmának határérték alá történő csökkentése.
A lakosság egészséges közműves ivóvízzel történő ellátása, a vízminőség folyamatos biztosítása, az ivóvízbázis megőrzése, amely hozzájárul a lakosság egészségi állapotának fejlesztéséhez, megőrzéséhez, az életminőség javításához. A projekt célcsoportja Fábiánsebestyén Község lakossága.

A projekt műszaki tartalma, output indikátorai:
Az előkészítő pályázat során kidolgozott javaslat a vízminőség megfelelő határérték alá csökkentését új kút fúrásával, valamint biológiai ammónium-mentesítési, adszorpciós arzéneltávolítási technológia alkalmazásával kívánja elérni.
Az új kút fúrásánál 450 m talp mélységig fúrnánk, melynél a szűrők elhelyezését:-394,5-399,5 m és -420,-438,0 m közé építenénk ki. Az új kút kiépítése várhatóan megoldja a bór kérdését, azonban az arzén és az ammónium egészségügyi határérték alá kerülését továbbra is meg kell oldani, így ez víztechnológiai kiegészítő berendezések megépítését teszi szükségessé.

A megvalósítandó víztisztítási technológia mellett hálózatrekonstrukcióra is sor kerül az alábbi bontásban:
A vezetékes ivóvíz hálózat mechanikai tisztítása a mosató helyek biztosításával (altalaj tűzcsapok cseréje) valamint a vízkormányzást is segítő záró tolózárak cseréje.
A végágak (Dózsa György utca, Alkotmány utca, Arany János utca, Szabadság utca) körvezetékes rendszerré történő összekötése is szükséges a biztonságos ivóvíz ellátás biztosítása érdekében. Ez 410 fm 110-es KPE vezetéket és 2 db tűzcsap és tolózárakna kiépítését eredményezi. Rengeteg problémát, csőtörést jelent a településen az Arany János utca, a Kossuth utca és a Szabadság tér közötti vezeték. Hálózatrekonstrukció keretében a közel 235 fm vezetékszakasz kicserélését kívánjuk elvégezni. Valamint a rosszul működő gáztalanító berendezés rekonstrukcióját is el kell végezni.

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014.08.31.

Eredmény: Fábiánsebestyén Község lakosságának egészséges, határértékeknek megfelelő minőségű ivóvízzel történő ellátása.

Kedvezményezett megnevezése és elérhetőségei:
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat
Címe: 6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2.
Tel.: +36 63 366 555
Fax: +36 63 366 555
Email: polghivfabian@tanet.hu
Közreműködő Szervezet megnevezése és elérhetőségei:
Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.
Tel.: (+36) 1 802 4312
Fax: (+36) 1 802 4301
Cím: 1134 Budapest, Váci út. 45., "D" épület, 6. emelet
Postafiók: 1437 Budapest, Pf. 328
Cím: 1134 Budapest, Váci út. 45., "A" épület 6. emelet
Postafiók: 1437 Budapest, Pf. 328
Internet: www.nkek.hu
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Honlap: www.nfu.hu

A projekt megvalósításával kapcsolatban készült képeket a Galéria menüpont alatt tekintheti meg.


"A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg."

Az Új széchenyi terv logója
Az Európai Fejlesztési Alap által támogatott projekt logója