Főoldal | Elérhetőségeink | Köszöntő | Pályázat | Hírek |

Fábiánsebestyén címer

KEOP | TIOP | DAOP | TÁMOP| USZT |

Infokommunikációs infrastruktúra fejlesztés az ÁMK-ban
A Fábiánsebestyéni Erzsébet Otthon korszerűsítése, szolgáltatásainak fejlesztése

A TIOP - Társadalmi Infrastrukturális Operatív Program

Általános tájékoztató

Az operatív program (OP) a humán közszolgáltatások fizikai infrastrukturális feltételeinek fejlesztésével kíván hozzájárulni a tartós növekedéshez és a foglalkoztatás bővítéséhez. Az OP törekvése, hogy megteremtse a Társadalmi megújulás OP (TÁMOP) beavatkozásainak sikeres végrehajtásához, valamint a fenti ágazatok intézményrendszerének átfogó reformjához szükséges fizikai infrastrukturális előfeltételeket, így biztosítva egyenlő hozzáférést a minőségi szolgáltatásokhoz. Az Operatív Program átfogó célja a Társadalmi Megújulás Operatív Programhoz kapcsolódva az aktivitás növelése a humánerőforrások minőségének javításával. Az OP átfogó célja kapcsolódva az TÁMOP célrendszeréhez az aktivitás növelése a humánerőforrás minőségének javításával. Az átfogó cél elérése érdekében három specifikus cél került kijelölésre. - A humán infrastruktúra területi egyenlőtlenségeinek mérséklése, a hozzáférés javítása pl. Az internettel és IKT-eszközökkel felszerelt tantermek 1000 diákra jutó száma kistérségi szinten mért különbségeinek (szóródás) csökkenése - A humán közszolgáltatások hatékonyságának növelése, átfogó reformjuk elősegítése pl. A vállalatok által bejelentett munkaerőigények kielégítésének átlagos hossza - A társadalmi megújulást szolgáló tartalmi fejlesztések infrastrukturális hátterének biztosítása pl. Az egy főre jutó medián jövedelem 60%-a alatti egy főre jutó jövedelemből élő háztartásokban élő gyerekek aránya A TIOP prioritási tengelyei az Európai Unió lisszaboni stratégiájának foglalkoztatási céljai közül többet közvetlenül támogatnak, több beavatkozása az ÚMFT horizontális politikáiként megfogalmazott szempontok érvényesülését célzottan is segíti. Így jelentősen hozzájárul a társadalmi kohézió és az esélyegyenlőség javulásához a munkaerő-piaci részvételt és társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztésére irányuló prioritási tengely és minden olyan egyéb oktatási, egészségügyi vagy kulturális beavatkozás, amely az elmaradott térségekben vagy hátrányos helyzetű csoportoknak nyújtott szolgáltatások fejlesztését és a hozzáférés javítását célozza. A fizikai beruházások minden esetben figyelembe veszik a környezeti,valamint a pénzügyi fenntarthatóság követelményeit. Célkitűzések Az Operatív Program átfogó célja a Társadalmi Megújulás Operatív Programhoz kapcsolódva az aktivitás növelése a humánerőforrások minőségének javításával. Az OP átfogó célja kapcsolódva az TÁMOP célrendszeréhez az aktivitás növelése a humánerőforrás minőségének javításával.

Az Új széchenyi terv logója
Az Európai Fejlesztési Alap által támogatott projekt logója