Főoldal | Elérhetőségeink | Köszöntő | Pályázat | Hírek |

Fábiánsebestyén címer

KEOP | TIOP | DAOP | TÁMOP| USZT |

Infokommunikációs infrastruktúra fejlesztés az Arany János Általános Művelődési Központban

Tájékoztató

Projekt neve: "IKT fejlesztések az "Új esélyhez" - Infokommunikációs infrastruktúra fejlesztés az Arany János Általános Művelődési Központban
Projekt száma: TIOP-1.1.1-07/1-2009-0441
Projekt leírás:
A projekt célja:
A kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító IKT infrastruktúra megteremtése a Fábiánsebestyéni Általános Iskolában és az Árpádhalmi Általános Iskolában.
Főbb eredmények: Az általános iskolák korszerű számítógépekkel, internet hozzáférési képességgel rendelkező interaktív prezentációs eszközökkel lesznek felszerelve, valamint kiépítésre kerül a web-alapú szolgáltatások kialakításához szükséges infrastruktúra, mérés-értékelési programok futtatásához szükséges eszközpark.
Számszerűsíthető eredmények:
- Minden 10 tanulóra jut 1 korszerű PC,
- a tantermek 40%-a tantermi csomaggal (interaktív tábla, projektor, számítógép) lesz felszerelve
- az IKT eszközökkel tanított oktatási órák aránya eléri a 30%-ot,
- IKT alapú órai mérés- értékelés aránya eléri a 30%-ot,
- IKT eszközökkel oktatott hátrányos helyzetű tanulók aránya eléri a 30%-ot.
A projekt keretében végzendő tevékenységek:
IKT eszközök beszerzése: iskolai PC, tantermi csomag, alkalmazás szerver és szoftver, szavazó csomag, WIFI csomag beszerzése.
Projekt megvalósításhoz igénybe vett szolgáltatások: képzés, közbeszerzés, projektmenedzsment, nyilvánossági szolgáltatások.
Kedvezményezett megnevezése és elérhetőségei:
Fábiánsebestyén Árpádhalom Közoktatási Intézményfenntartó Társulás nevében Fábiánsebestyén Község Önkormányzata mint gesztor
Címe: 6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2.
Tel.: +36 63 366 555
Fax: +36 63 366 555
Email: polghivfabian@tanet.hu
Közreműködő Szervezet megnevezése és elérhetőségei:
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
Címe: 1055 Budapest, Bihari János utca 5.
Tel.: +36 1 301 3200
Fax: +36 1 301 3220
Email: info@okmt.hu
Honlap: www.okmt.hu
Iránytó hatóság megnevezése és honlapja:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Honlap: www.nfu.hu
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 13.716.904 Ft
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv logója

Az Új széchenyi terv logója
Az Európai Fejlesztési Alap által támogatott projekt logója